W dniach 19 i 20 czerwca 2021r., będą nagrywane fabularyzowane zdjęcia do filmu „Rondele – wielka zagadka sprzed 7000 lat". Na potrzeby filmu zrekonstruowany zostanie fragment rondela w Nowym Objezierzu.