Mimo decyzji administracyjnej nakazującej gminie Gryfino do końca br. remont budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 10, prac nie zaczęto do tej pory.


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, po kontroli obiektu, decyzją z 23 czerwca 2017 r. nakazał jego właścicielowi (gryfińskiej gminie) wykonanie określonych robót do końca grudnia br. Sprawą zainteresowała się Prokuratura Rejonowa w Gryfinie i zgłosiła swój udział w postępowaniu administracyjnym wszczętym przez PINB w związku z niewłaściwym stanem technicznym kamienicy przy Armii Krajowej 10. Ale miesiąc temu mieszkający tam gryfinianie poinformowali nas, że remontu nie zaczęto. Zignorowano też prośbę jednej z mieszkanek, która wcześniej w magistracie prosiła o wykaz nakazanych prac; urzędnicy mieli uspokajać starszą panią, żeby się nie martwiła, bo wszystko będzie zrobione jak należy i terminowo.

W związku z tym pod koniec września wysłaliśmy do burmistrza Mieczysława Sawaryna pytanie związane z decyzją PINB dotyczącą kamienicy przy Armii Krajowej 10: „Kiedy rozpocznie się ten remont, jakie prace zostaną tam wykonane, oraz jaka kwota została przeznaczona na remont tego obiektu?” Do dziś włodarz nie odpowiedział.

Z kolei w nadzorze budowlanym odpowiedź na pytanie o zakres nakazanego remontu uzyskaliśmy z marszu. Jednocześnie inspektor Ryszard Szachniewicz, p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zapewnił nas, że sprawdzi, dlaczego prace jeszcze się nie rozpoczęły, zwłaszcza że do napraw na zewnątrz budynku należałoby przystąpić jak najszybciej, póki jeszcze pozwalają na to warunki atmosferyczne. Po tej interwencji budynek obmierzono. I tyle. Trzy dni temu mieszkańcy informowali nas, że nadal nie przystąpiono do remontu obiektu.

Jeśli decyzja administracyjna nadzoru budowlanego nie zostanie wykonana, wówczas zostanie wszczęte przez PINB postępowanie egzekucyjne. Właściciel budynku może zabiegać o wydłużenie terminu wykonania nakazanego remontu, ale musi wykazać, że od daty wydania decyzji do upływu terminu jej wykonania, coś się już zrobiono w tym zakresie. Samo obmierzenie budynku nie wystarczy.

O sprawie pisaliśmy w artykułach:
Decyzją nadzoru budowlanego remont ma być jeszcze w tym roku
Stan techniczny kamienicy oceni nadzór budowlany [ZDJĘCIA]
Maria Piznal