Nadodrzański Oddział Straży Granicznej poszukuje kandydatów do służby. W tym roku planowane jest przyjęcie 76 nowych funkcjonariuszy. Szansę na założenie munduru w czerwcu będzie miało 35 osób, natomiast w październiku tego roku na nowych funkcjonariuszy czeka 41 wolnych miejsc.

Wprawdzie podań składanych o przyjęcie do naszej formacji jest coraz więcej, jednak w dalszym ciągu prowadzimy ciągły nabór i w dalszym ciągu poszukujemy kandydatów do służby.

Nasza formacja jaką jest Straż Graniczna oferuje stabilne, stałe zatrudnienie. Daje również szansę awansu zawodowego i służby nie tylko na terytorium Polski ale również w trakcie trwających misji zagranicznych.

Kandydat  musi przejść dwuetapowe postępowanie kwalifikacyjne. Pierwszy etap to formalności związane ze złożeniem dokumentów, zaświadczeń i ich weryfikacją. Później odbywa się wstępna rozmowa kwalifikacyjna, badania psychologiczne i badanie psychofizjologiczne.

Drugi etap obejmuje egzamin w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, składający się z testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej, ze znajomości języka obcego, sprawności fizycznej. Na końcu przeprowadzona jest rozmowa kwalifikacyjnej. Procedura kwalifikacyjna kończy się badaniami lekarskimi określającymi zdolność kandydata do służby.

Po przyjęciu do służby, nowy funkcjonariusz SG jest kierowany na 3,5 miesięczne szkolenie podstawowe, a potem miesięczną praktykę w macierzystej jednostce. Na koniec rekrut odbywa 3,5 miesięczne szkolenie podoficerskie. Kursant ma zapewnione wyżywienie, pobyt w jednym z ośrodków szkolenia oraz podstawowe wynagrodzenie.

Po ukończeniu szkolenia uposażenie wzrasta do ok. 3250 zł netto. Ponadto od początku 2020 roku planowany jest wzrost miesięcznego uposażenia o nie mniej niż 500 zł brutto. Funkcjonariusz Straży Granicznej, podobnie jak w przypadku Policji nabywa prawa emerytalne po 25 latach służby.