Zmiany w Nadleśnictwie Chojna. Dotychczasowy szef placówki został odwołany ze swojego stanowiska.


Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Sławomir Wencel, podjął decyzję o odwołaniu ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna, Andrzeja Wysokiego. Jego miejsce zajmie dotychczasowy zastępca, Sylwan Barcz.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, to nie jedyne zmiany, jakie mają nastąpić w najbliższym czasie w placówkach podległych szczecińskiej dyrekcji. Z funkcją nadleśniczych może się pożegnać kilka osób.