Gmina Dębno wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności planuje od kwietnia br. rozpocząć działalność Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) oraz Dziennego Domu Pobytu (DDP) w Dębnie przy ul. Mickiewicza 36. Generalny remont obiektu, w którym siedzibę będą miały nowo powstałe placówki dobiega końca. Tymczasem rozpoczęto właśnie nabór uczestników.

Tworzymy bezpieczne i przyjazne miejsce, w którym podniesie się jakość życia oraz zostanie zapewnione oparcie społeczne osobom z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz osobom starszym w wieku poprodukcyjnym, często samotnym mającym trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu codziennym.
Środowiskowy Domu Samopomocy przeznaczony jest dla:
  • osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w lekkim stopniu, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (typ B),
  • osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych (typ C).
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie jest dziennym ośrodkiem wsparcia. Będziemy dysponować 30 miejscami, w tym w późniejszym okresie z możliwością prowadzenia dla 6 uczestników miejsca całodobowe okresowego  pobytu.  Placówka będzie czynna przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.15 do 15.15.
Dzienny Domu Pobytu przeznaczony jest dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, których sytuacja osobista lub rodzinna uniemożliwia bądź znacznie ogranicza dostęp do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a stan zdrowia nie wymaga stałej indywidualnej opieki i terapii.
Dzienny Dom Pobytu w Dębnie jest dziennym ośrodkiem wsparcia. Będziemy dysponować 25 miejscami. Placówka będzie czynna przez  5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych  od pracy) w godzinach od 7.15 do 15.15.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej  w zakładce MIESZKANIEC – POMOC SPOŁECZNA oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie (pok. nr 31) i Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie  przy ul. Droga Zielona 1. 
Do czasu otwarcia placówki więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dębnie, pokój nr 31 lub pod nr tel. 95 760 30 02 wew. 137, e-mail: sdsdebno@wp.pl.
Małgorzata Zagórska
kierownik ŚDS i DDP