Na przebudowywanej ulicy Wojska Polskiego w Dębnie wykonano już   nowe sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej. W trakcie jest budowa sieci drenarskiej i oświetlenie oraz niebawem rozpocznie się przebudowa sieci gazowej, a następnie budowa nawierzchni bitumicznej oraz ciągów pieszych. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 764 143 zł.

 

Obecnie możliwy jest tylko ruch pieszy po jednej stronie ulicy.  Najpierw zostaną wybudowane chodniki po stronie zachodniej, a następnie po wschodniej.

Zakończenie prac zaplanowano na lipiec br.