Już od kilku lat Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne Terra Incognita prowadzi akcję sprzątania przez wolontariuszy otoczenia przy rozsypujących się murach miejskich w Chojnie. Tegoroczna akcja ratowania oraz wysprzątania terenu wzdłuż chojeńskiego zabytku zaplanował został na sobotę 19 maja br.


Do działań w ramach projektu „Dotknij Gotyku” realizowanego prze Stowarzyszenie Terra Incognita, a dofinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz przez starostwo w Gryfinie przyłączyć się może każdy, zarówno dorośli, młodzież oraz całe rodziny.

Już od kilku lat chojeńskie Stowarzyszenie prowadzi coroczną akcję sprzątania terenu wzdłuż murów miejskich przez wolontariuszy.

Dokładnie rok temu w akcji porządkowej, tylko w przeciągu dwóch godzin zapełniono śmieciami dziesiątki worków. Natrafiono również na dzikie wysypiska.

- Chcielibyśmy wykorzystać Wasz potencjał i zaangażowanie i nie tylko usunąć liczne śmieci zalegające wzdłuż murów, ale rozszerzyć w tym roku naszą akcję o zabezpieczenie i zgromadzenie w jednym miejscu niszczejących zabytkowych cegieł, które leżą w chaszczach przy murach, a nierzadko są zabierane stamtąd przez właścicieli pobliskich ogródków do „własnych celów”, takich, jak np. brukowanie ścieżek - informuje w komunikacie Magda Ziętkiewicz koordynator projektu „Dotknij gotyku”.

Jak podkreśla członkini Stowarzyszenia Terra Incognita, te kilkusetletnie cegły o bezcennej wartości będą mogły zostać wykorzystane podczas zbliżającego się remontu odcinka murów planowanego z dotacji przyznanej gminie Chojna przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wsparcie wykazała również gmina Chojna, która zobowiązała się odtransportować cegły z miejsca zbiórki i zdeponować je w bezpiecznym miejscu do czasu ponownego ich wykorzystania.

- Zapraszamy Was serdecznie do udziału w naszej akcji. Przyjdźcie z Waszymi rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi. Możemy wspólnie przyczynić się do ratowania bezcennego zabytku, jakim są mury miejskie i sprawić, by Chojna była czysta, uporządkowana, ładniejsza. Nie tylko dla turystów i dla gości. Dla nas samych! - zachęca Magda Ziętkiewicz.

Nadzór konserwatorski nad akcją będzie pełnić z upoważnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków archeolog mgr Magdalena Wieczorek z Muzeum Regionalnego w Cedyni.

Zbiórka osób chętnych do wzięcia udziały w akcji o godzinie 11.00 w sobotę 19 maja przy platanie. Na zakończenie odbędzie się wspólne grillowanie na stadionie miejskim w Chojnie.