Dobiegła końca inwestycja związana z budową wysepki spowalniającej ruch na ul. Lipowej w Moryniu. Głównym celem zadania było zapewnienie mieszkańcom Morynia bezpieczeństwa oraz uspokojenie ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125.


Porozumienie dotyczące zadania pn.: Spowolnienie ruchu w m. Moryń w ciągu DW 125 – na wjeździe od strony Mieszkowic pomiędzy gminą Moryń, a Województwem Zachodniopomorskim zostało zawarte 19 lipca 2017 roku. 

Prace rozpoczęły się 16 października 2017 roku od wycinki drzew, które kolidowały z realizacją inwestycji.

Jak informuje urząd gminy, zadnie mająca na celu uspokojenie ruchu oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Morynia właśnie dobiegło końca. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 167.160,71 zł. Gmina Moryń zgodnie z porozumieniem przekazała na realizację zadania kwotę 20 tysięcy złotych.