Badania wykonane w Państwowym Instytucie Badawczym potwierdziły w piątek występowanie wirusa ptasiej grypy H5N8 na fermie indyków w miejscowości Rościn, w powiecie myśliborskim, padło 600 z ponad 22 tysięcy sztuk drobiu wg Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.
Padłe ptaki są nosicielami podtypu wirusa H5N8, należy do szczepów zjadliwych, niestwarzających zagrożenia dla człowieka, głównym nosicielem ptasiej grypy jest drób oraz dzikie zwierzęta, takie jak gołębie oraz kaczki i gęsi.