Widuchowa ma zamiar przebudować 700 metrów drogi dojazdowej do Bolkowic. Jezdnia ma zostać m.in. poszerzona do 5 metrów, ponieważ obecnie istnieją tu niebezpieczne zwężenia. Na wykonanie prac trzeba będzie jednak poczekać, ponieważ gmina właśnie unieważniła przetarg.

Umacnianie skarp, czyszczenie przepustów, założono również zbudowanie zjazdów bitumicznych do wszystkich posesji oraz na pola, dostosowanych do szerokości istniejących bram. Według założeń inwestycyjnych, prace mają zostać wykonane na długości 0,7 kilometra.

Gmina Widuchowa ogłosiła przetarg, a swoje propozycje cenowe złożyło dwóch oferentów. Władze Widuchowej podjęły jednak decyzję o unieważnieniu postępowania powołując się na zapisy prawa mówiące, że można tak zrobić, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przetarg na przebudowę drogi prawdopodobnie zostanie ogłoszony po raz drugi.