Na podstawie danych z GUS z 2002 oraz 2014 roku opracowane zostało zestawienie najszybciej wyludniających się miast w Polsce. W naszym regionie najgorzej w zestawieniu wypada Myślibórz. Co ciekawe, przyrostem mieszkańców może się pochwalić tylko Chojna.Przeanalizowaliśmy opracowanie danych z GUS. Okazuje się, że w naszym regionie miasta najczęściej się wyludniają, w przypadku Mieszkowic czy też Dębna nie zanotowano zmian. Mały spadek ilości mieszkańców, sięgający 0,1%, notuje się w Moryniu.

Najbardziej niepokojące informacje płyną z Myśliborza, to miasto straciło w ostatnim czasie 4,6% mieszkańców, co daje wysokie, 177 miejsce w ogólnopolskim zestawieniu. Nieco niżej, na 240 miejscu znajdują się Lipiany z utratą 3,8% mieszkańców. Z Cedyni wyprowadziło się 2,6% populacji miasta. Najlepiej w rankingu przedstawia się Chojna, która zajmuje 751 miejsce z przyrostem 4,6% mieszkańców.

Stolica Pomorza Zachodniego, Szczecin, także nie zachwyca. Tu ubyło 1,9% mieszańców co stanowi liczbę blisko 8 tysięcy osób), co daje 392 miejsce w rankingu.

Są to jedynie dane statystyczne oparte o Główny Urząd Statystyczny. Należy brać pod uwagę to, że wiele osób, które pracują poza granicami kraju, wciąż są zameldowane w polskich miastach i nie były uwzględniane w rankingu jako „ubytek” mieszkańców. Natomiast sama utrata zameldowanych osób to mniejsze wpływy z podatków, co ma znaczenie dla finansów miast.

Miejsca naszych miejscowości w zestawieniu najszybciej wyludniających się miast w Polsce:

177 miejsce Myślibórz -4,6%
240 Lipiany -3,8%
289 Trzcińsko-Zdrój -3%
326 Cedynia -2,6
381 Barlinek -2%
480 Gryfino -0,8%
489 Pyrzyce -0,7
520 Moryń -0,1
531 Mieszkowice 0%
539 Dębno 0%
751 Chojna +4,6%