Myślibórz to ważny ośrodek na trasie średniowiecznych zabytków. Modernizacja kilku cennych, miejskich budowli otrzyma wsparcie Urzędu Marszałkowskiego z RPO WZ 2014-2020. Ponad 2 mln zł pozwoli na renowację części murów obronnych i Bramy Pyrzyckiej oraz refundację kosztów konserwacji Baszty Prochowej. Podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięć, w którym udział wziął marszałek województwa Olgierd Geblewicz i burmistrz Piotr Sobolewski odbyło się w środę, 24 stycznia 2018 roku w Szczecinie.


Projekt obejmuje zabezpieczenie, remont oraz konserwację elewacji jednych z najcenniejszych kompleksów obiektów fortyfikacyjnych na Pomorzu Zachodnim.

- Dzięki funduszom budżetu województwa oraz środkom unijnym wiele cennych perełek architektonicznych w regionie odzyska swój dawny blask. Przywracając zabytkom pierwotne piękno poznajemy je na nowo, a wręcz odkrywamy historię poszczególnych zakątków Pomorza Zachodniego. Do nich z pewnością należy Myślibórz - mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Unijna dotacja pozwoli na modernizację w Myśliborzu fragmentów murów obronnych oraz Bramy Pyrzyckiej, a także pokryje część wydatków przeprowadzonej w 2016 roku renowacji Baszty Prochowej. Koszt działań miejski samorząd oszacował na prawie 2,6 mln zł, z czego ponad 2 mln złprzekaże z funduszy unijnych Urząd Marszałkowski.

- Renowacje myśliborskich zabytków to bardzo potrzebne inwestycje, bo związane są z tradycjami i historią miasta sięgającą jeszcze XIII wieku, kiedy Myślibórz określono jako gród doskonale ufortyfikowany oraz obwarowany. Właściwe to także ostatni moment na restauracje murów i baszt, bo za 2-3 lata ich stan mógłby być zagrożony. Nie ukrywamy, że w całym przedsięwzięciu walor historyczny jest nie do przecenienia, ale stawiamy przy okazji na aspekt promocyjny i turystyczny - powiedział burmistrz Piotr Sobolewski.

Przywrócenie dawnego blasku wszystkim trzem zabytkom to istotne działania na rzecz ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego na całym Pomorzu Zachodnim. Brama Pyrzycka powstała bowiem w XIV wieku i od 2002 roku mieści się w niej Muzeum Pojezierza Myśliborskiego. Z kolei Baszta Prochowa wybudowana została na przełomie XIV i XV wieku, a jej charakterystycznym elementem jest stożkowy dach. Obiekty wpisane są również do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w Szczecinie.

Projekt wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”. Porozumienie przewidujące rewitalizację myśliborskich zabytków to kolejne z pakietu kilkunastu umów, jakie władze samorządu województwa podpisują w ostatnim czasie z beneficjentami w ramach tego właśnie działania. Listę dofinansowanych przedsięwzięć poznaliśmy w listopadzie 2017 roku. Wsparcie w wysokości ponad 40 mln zł ostatecznie pozwoli na renowację 22 zabytków na Pomorzu Zachodnim. Pomoc Urzędu Marszałkowskiego otrzymało w sumie 11 parafii, 8 gmin i 1 stowarzyszenie. Do kościołów trafi ponad 24 mln zł, zaś do zachodniopomorskich samorządów bądź organizacji pozarządowych blisko 18 mln zł.