Średniowieczne mury obronne w Myśliborzu odzyskały swoją dawną świetność. Rewitalizacja objęła też inne cenne budowle, co cieszy mieszkańców i turystów odwiedzających miasteczko nad Myślą.

Miasto przy wsparciu funduszy europejskich realizuje projekt pn. „Konserwacja i zabezpieczenie fragmentów murów obronnych, elewacji Bramy Pyrzyckiej i Baszty Prochowej w gminie Myślibórz”.

Jest to spore przedsięwzięcie, które dotyczy cennego i zabytkowego kompleksu dawnych obiektów fortyfikacyjnych miasta, a swoim zakresem obejmuje prace konserwatorsko-restauratorskie. Dzięki temu zyskał m.in. zabytkowy mur kamienny, ceglany i jego korona. Wykonano również izolację i opaski wokół tej budowli. 

Z kolei przy Bramie Pyrzyckiej odnowiono elewację, przejazd, wykonano izolację oraz naprawiono więźbę dachową wraz z wymianą pokrycia. Natomiast Baszta Prochowa ma nowy dach, strop, balkon, schody techniczne oraz nową elewację.

Jak informują urzędnicy, wnioskowana kwota dofinansowania projektu z UE wyniesie ponad 2 mln 194 tys. zł i jest to blisko 85 procent wszystkich wydatków. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatorskim, a ich wykonawcą jest miejscowa specjalistyczna firma budowlana.