Blisko stu uczniów klas mundurowych z całego województwa zachodniopomorskiego weźmie jutro udział w konferencji zorganizowanej w Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach.


Konferencja ma na celu spotkanie nauczycieli prowadzących klasy tzw. „mundurowe” wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia tych że klas oraz wypracowanie płaszczyzny do
wzajemnej współpracy, w tym również z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz Dowódcą 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.

To na co stawiają Organizatorzy konferencji, to bliższe zapoznanie uczniów z historią walk Państwa Polskiego o Pomorze Zachodnie, zwłaszcza stoczonych w początkach Państwa Polskiego przez Piastów oraz walk I Armii Wojska Polskiego w ramach „Operacji Berlińskiej” podczas II Wojny Światowej.

Plan konferencji:

9.00 - Przyjazd uczestników, w miarę stawiennictwa wydawanie materiałów konferencyjnych oraz suchego prowiantu (punk zbiórki parking w Cedyni przed Górą Czcibora).
9.00 – 10.00 - Cedynia Góra Czcibora przywitanie uczestników, ewentualne dodatkowe zapoznanie z przebiegiem spotkania. Zapoznanie uczestników z przebiegiem bitwy stoczonej przez Mieszka I w dniu 24 czerwca 972 roku.
10.00 – 10.30 - Przejazd do Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Mieszkowicach/odz. w Starych
Łysogórkach.
10.30 – 11.45 - Zapoznanie z rejonem forsowania Odry oraz przebiegiem walk w dniach 16 – 17 kwiecień 1945 roku, zwiedzanie muzeum i cmentarza wojennego 1 A. W.P, złożenie wiązanek kwiatów na terenie cmentarza.
11.45 – 12.00 - Przejazd do Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych w Mieszkowicach/odz. w Gozdowicach.
12.00 – 13.30 - Zapoznanie z rejonem walk w rejonie Gozdowic w dniach 16 – 17 kwiecień 1945 roku, zwiedzanie muzeum, oraz punktów edukacyjnych 5 Pułku Inżynieryjnego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.
13.30 – 14.30 - Konferencja/wspólny obiad, spotkanie uczestników z Przedstawicielem Marszałka Województwa, Przedstawicielem Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego, Burmistrzami Gmin Cedynia i Mieszkowice.
15.00 - Pożegnanie i wyjazd uczestników,