Był rok 1901, kiedy pierwsi robotnicy zaczęli budowę nowego, długo wyczekiwanego mostu na Odrze.
Miał kosztować 530 000 Marek a budowę miano zakończyć rok później. Jednak poprzez dodatkowe prace związane z umożliwieniem przejazdu kolei w kierunku obecnej Cedyni prace zakończono dopiero w 1904 roku. Tego samego roku, 28 maja nastąpiło wielkie otwarcie. Pod koniec wojny most został wysadzony. W obecnie znanej nam formie został odbudowany w roku 1957. I tak służy mieszkańcom obu brzegów rzeki po dziś dzień. Sto lat!