Trwają prace nad projektem „Przystosowanie europejskiego mostu Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego”, przygotowywanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. W piątek 1 lipca w Szczecinie odbyło się spotkanie z partnerami, podczas którego zaprezentowana została pierwsza z koncepcji przebudowy mostu. Udział w spotkaniu wziął wicemarszałek Jarosław Rzepa.
"(...) wspólnie doprowadzimy ten projekt do szczęśliwego finału"


- Cieszę się ze spotkania i z tego że wspólnie pracujemy nad rewitalizacją mostu Siekierki – Neurüdnitz. Jest to bardzo ważny projekt, ważny element koncepcji szlaków rowerowych Pomorza Zachodniego.  Chcę byśmy wiedzieli na jakim etapie jesteśmy, by obie strony wiedziały że wszystko przebiega transparentnie i wspólnie doprowadzimy ten projekt do szczęśliwego finału – powiedział Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w lutym tego roku rozpoczął prace nad adaptacją najdłuższego mostu na Odrze, mostu Siekierki – Neurüdnitz, który docelowo ma być wzbogacony o ścieżkę rowerową, chodniki i platformy widokowe.


Atrakcja na skalę europejską

Rewitalizacja mostu to szansa na stworzenie wyjątkowej na skalę europejską atrakcji turystycznej, łączącej funkcję komunikacyjną i widokową, która przyciągnie do naszego województwa tysiące turystów, zwłaszcza z terenu Polski i Niemiec. Most został zgłoszony jako element łączący polskie i niemieckie szlaki rowerowe do proponowanej systemowej trasy rowerowej województwa zachodniopomorskiego „Tysiąca Jezior”. Udostępnienie mostu turystom pozwoli na obcowanie z dziką przyrodą i podziwianie niezwykłych, naturalnych krajobrazów. Obecnie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przygotowuje projekt w ramach programu INTERREG V A.


Spotkanie ma pomóc wypracować najlepsze rozwiązania

W siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie spotkali się partnerzy projektu ze strony niemieckiej (niemiecki Urząd Gminy Barnim-Oderbruch), przedstawiciele niemieckiego urzędu ochrony przyrody, przedstawiciele polskich urzędów (UMWZ, RDOŚ, ZUW), przedstawiciele organizacji przyrodniczych oraz przedstawiciele firmy architektonicznej MXL4, która przygotowuje projekt przebudowy mostu.

Na spotkania zaprezentowana została pierwsza z koncepcji przebudowy mostu Siekierki – Neurüdnitz, jest to element fazy przygotowawczej projektu budowlanego dla tej inwestycji. Strona niemiecka zapowiedziała prezentację własnej koncepcji we wrześniu tego roku. Druga część spotkania poświęcona była kwestiom przyrodniczym, w szczególności ochronie gatunków bytujących w bezpośrednim sąsiedztwie mostu.


Unikalna Dolina Dolnej Odry

Most łączący Siekierki i Neurüdnitz znajduje się w odległości 77 km od Szczecina i 66 km od Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Wokół jego 785 metrową konstrukcji rozciągają się tereny starorzecza Odry nazywane Kostrzyneckim Rozlewiskiem. To wyjątkowo cenne, naturalne rozlewisko Odry w Cedyńskim Parku Krajobrazowym, część transgranicznego kompleksu przyrodniczego, położonego wzdłuż koryta Odry, znanego po stronie polskiej i niemieckiej jako Unikalna Dolina Dolnej Odry. Obszary te objęte są ochroną siedliskową i ptasią w ramach europejskiej sieci Natura 2000.