Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy na początku lutego 2021 roku przystąpił do ogólnopolskiego projektu grantowego pt. „Tradycyjny Sad”. Grupa chłopców pod nazwą „Mosowscy Ogrodnicy” rozpoczęła realizację zadań konkursowych tj. zdobyli niezbędną wiedzę z zakresu sadownictwa, tradycyjnych odmian drzewek owocowych, a następnie podzielili się nią ze swoimi kolegami i koleżankami  podczas apelu. Zwieńczeniem ponad miesięcznych zmagań jest projekt mini sadu.

W projekcie uczestniczy 9 wychowanków (D. Misztela, H. Banaszak, D. Pacholczyk, F. Zalewski, H. Kret, W. Cichy, P. Narczewski, A. Wiśniewski, A. Perz). Ich opiekunem i inicjatorem włączenia się w akcję jest wychowawca Rafał Dubik. W realizację projektu włączyli się również inni nauczyciele. Pani Elżbieta Wojciechowska nauczycielka biologii i przyrody, przeprowadziła pogadankę pt. „Kuszenie starym jabłkiem”, która miała na celu przekazanie informacji jak ważne są owoce i sady w życiu człowieka. Ksiądz Marek Romańczuk przeprowadził katechezę pt. „Pamiętajmy o ogrodach ...- polskie sady jako dar Boga – Stwórcy”, która pogłębiła odkrywanie Bożego planu Stworzenia. Nauczyciel techniki i informatyki pan Tomasz Kurdzieko wraz z chłopcami stworzyli logo grupy i prezentację promocyjną.
Trzech chłopców siedzi przed monitorami
Przed „Mosowskimi Ogrodnikami” jeszcze dużo pracy związanej z sadzeniem i pielęgnacją drzewek, ale chłopcy są pełni zapału. Minie jednak kilka lat, aż wychowankowie będą mogli delektować się pysznymi owocami.
Pięciu uczniów na holu prezentują wykład, obok na tablicy prezentacja
Grupa uczniów słuchających wykładu
Rafał Dubik Wychowawca w MOS/opiekun projektu