To już V edycja festiwalu nauki „Dzień Głazu", który odbył się w minioną środę w mieście Moryń. Tematem przewodnim była ekologia i ochrona środowiska.


Celem festiwalu nauki „Dzień Głazu" jest promocja gminy Moryń oraz różnych dziedzin nauki od geologii, poprzez historię, przyrodę, geografię, aż po sztukę.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonali Sekretarz Gminy Moryń Jerzy Choroszewicz i W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Moryniu Krzysztof Konecki.

Festiwal rozpoczął się od prelekcji w sali Geoparku, w których wzięła udział młodzież gimnazjalna. Tytuły tematów jakie zostały podjęte tego dnia to:

- „Był sobie kamień polny..."- wykł. dr Artur Skowronek – dyrektor Oddziału Pomorskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Szczecinie;
- „Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego - współczesne rozwiązania w ochronie środowiska" - wykł. Paweł Baszczuk – Państwowe Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Zielonej Górze.

W związku z kapryśną pogodą, która nie pozwoliła przeprowadzić warsztatów zaplanowanych w formie plenerowego pikniku naukowego, zajęcia odbyły się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Moryniu, a skorzystały z nich dzieci z klas I – VI Szkoły Podstawowej.

Głównymi tematami warsztatów były: „Segregacja i recykling", „Odnawialne źródła energii" i „Badanie eksponatów". Zajęcia przeprowadziła firma „Świat Przygód" z Łodzi.