Zapraszamy na konferencję szkoleniowo-informacyjną "Myślę pozytywnie" w Moryniu w Geoparku (sala konferencyjno-widowiskowa), Plac Wolności 2, 21 Listopada 2018, o godzinie 14:00 (Środa)

"Myślę pozytywnie" to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat.

W czasie konferencji uczestnicy dowiedzą się o:

  • Roli zdrowia psychicznego w rozwoju dziecka i młodego człowieka

  • Czynnikach ryzyka i czynnikach wspierających zdrowie psychiczne

  • Metodach i narzędziach wsparcia profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w zakresie kompetencji społecznych, motywacji, samoakceptacji, regulacji emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresogennych.

  • Możliwościach uzyskania profesjonalnego wsparcia dzieci i młodzieży doświadczających problemów w zakresie zdrowia psychicznego.

  • Znaczeniu budowania koalicji na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych.

Konferencje skierowane są do:

  • rodziców,

  • przedstawicieli organów prowadzących szkoły placówki oświatowo- wychowawcze,

  • innych osób zainteresowanych rozwojem edukacji i wsparciem procesów wychowawczych

  • osób zaangażowanych w realizację zadań edukacyjnych i wychowawczych.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny.