W dniu 2 kwietnia 2019 roku Gryfino odwiedziła była lekkoatletka Monika Pyrek z Kinder+Sport Alternatywnymi Lekcjami WF. Jest to projekt, który w 2017 roku został zainicjowany a od ubiegłego roku stał się on częścią międzynarodowego programu Kinder+Sport Joy of Moving. Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do bycia aktywnymi przy jednoczesnym wykorzystaniu ich zainteresowania nowymi technologiami.

Dzieci miały okazję spróbować swoich sił w zajęciach m.in. z koszykówki z wykorzystaniem interaktywnego systemu wspomagającego trening rzutowy, piłki nożnej z system mierzącym siłę strzału i wspomagającym celność poprzez wskazywanie właściwego toru lotu piłki, rzutu piłką ręczną na bramkę z elektronicznym pomiarem siły rzutu, roweru stacjonarnego z zintegrowanym systemem wirtualnej rzeczywistości. Była możliwość sprawdzenia się w biegu na 20 metrów z elektronicznym pomiarem czasu oraz przeciąganiu liny z wykorzystaniem elektronicznego symulatora.

Projekt Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF realizowany pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz przy wykorzystaniu dofinansowania zadań z zakresu Programu „Sport dla Wszystkich 2019“ Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Partnerem projektu zrealizowanego w Gryfinie jest Urząd Miasta i Gminy Gryfino.