Zakończyła się pierwsza edycja konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W gminie Myślibórz grant na realizację projektu społecznego trafi do Myśliborskiego Ośrodka Kultury. Projekt „Myślibórz doenergetyzowany mocą PSE” zostanie zrealizowany do końca 2019 roku. PSE przeprowadziły konkurs dobrosąsiedzki w związku z prowadzonymi na terenie gminy działaniami inwestycyjnymi polegającymi na budowie linii 400kV relacji Baczyna-Krajnik. Trwający od lutego konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Idea konkursu jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. W gminie Myślibórz zwycięski okazał się projekt związany z doposażeniem pracowni muzycznej w pianino cyfrowe oraz utworzeniem studia nagrań. - „WzMOCnij swoje otoczenie”, to konkurs promujący inicjatywy społeczne, które zostawią po sobie pozytywny i długotrwały ślad. Cieszymy się, że projekt „Myślibórz doenergetyzowany mocą PSE”pozwoli na stworzenie miejsca, z którego będą korzystały zespoły muzyczne, chór, kabaret, ale również mieszkańcy podczas organizowanych przez ośrodek cyklicznych wydarzeń – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE.