Lepszy dojazd do miejsc pracy, urzędów, szkół czy szpitali. Większe bezpieczeństwo, a także komfort jazdy. O poprawę jakości życia mieszkańców mogą starać się kolejne gminy i powiaty województwa zachodniopomorskiego. Blisko 4 mln euro (ok. 17 mln zł) z PROW 2014-2020 to pula środków jaka zostanie w tym roku przeznaczona na budowę lub modernizację dróg lokalnych. Nabór wniosków ruszy 2 sierpnia 2018 r.


O wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na budowę lub przebudowę dróg lokalnych mogą ubiegać się gminy, powiaty oraz związki gmin i związki powiatów. Pomoc z PROW ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych do 63,63%.

- Chcemy usprawnić mieszkańcom województwa, zwłaszcza obszarów wiejskich, poruszanie się po naszych lokalnych drogach. Nowe czy też przebudowane jezdnie ułatwią im dojazd do pracy, szczególnie poza miejscem zamieszkania, ale także do szpitali, banków, szkół czy obiektów kultury.  – mówi wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać listownie lub osobiście od dnia 2 sierpnia 2018 r. do 20 sierpnia br. w Sekretariacie Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W wyniku przeprowadzonego na przełomie lat 2015/2016 naboru wniosków na działania związane z „Budową i modernizacją dróg lokalnych” Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał z beneficjentami 103 umowy.Łączna kwota wsparcia z PROW 2014-2020 wyniosła prawie 74 mln zł, co pozwoliło na budowę lub przebudowę ok. 126 km dróg. Cała alokacja przeznaczona dla województwa zachodniopomorskiego z PROW 2014-2020 na tego typu działania to prawie 21 mln euro. Blisko 4 mln to kwota jaka pozostała w ramach oszczędności mieszczących się w dostępnej alokacji.

Wnioski dostępne są na stronie Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.