Dokonywane są prace na cmentarzu komunalnym w m. Baniach, w ostatnim czasie utworzono dwie nowe kwatery na cmentarzu. Dzięki temu możliwe stało się dokonywanie dalszych pochówków. Zadanie było bardzo pilne w związku z wyczerpaniem miejsc grzebalnych na największym gminnym cmentarzu. Obecnie kolejnym etapem jest budowa alejek.  Wykonawcą jest Dankom Daniel Błażkiewicz, Lisie Pole 52, 74-506 Nawodna, który realizuje powyższe za kwotę 65 963,87 zł. Łączna długość alejek to prawie 200 mb.