Dołącz do Cedyńskiej OSP dla młodzików.

Czego można się nauczyć?

- kompetencji technicznych z dziedziny przeciwdziałania wszelkiego typu pożarom, powodziom, zdarzeniom masowym, można nauczyć się profesjonalnej obsługi sprzętu ratowniczo - gaśniczego, działania w grupie, nabyć praktykę w dziedzinie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,
- oceny sytuacji trudnej, działania pod presją, wykonywania poleceń przełożonych, pracy społecznej, poświecenia, honorowego postępowania,
- działań prospołecznych, rozwija umiejętności pracy w grupie, pozytywnego spędzania czasu wolnego, rozwija sprawność fizyczną, buduje odpowiednią postawę moralną oraz kształtuje charakter,