Mimo zaistniałej sytuacji w Polsce potrzebna jest krew, więc uczniowie, absolwenci Zespołu Szkół nr 1 w Dębnie pod opieką pani Małgorzaty Jakuszewskiej i Bartosza Zadrozińskiego nie pozostali obojętni. 17 grudnia, po raz kolejny udali się do Punktu Krwiodawstwa w Szczecinie celem oddania krwi, aby ratować drugiego człowieka.

W tym dniu oddano 5,4 litra krwi. W wyjeździe uczestniczyli także uczeń Zespołu Szkół Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie i uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie.
Wyjazdy są możliwe dzięki finansowemu wsparciu przez Gminę Dębno w ramach pożytku publicznego, które otrzymuje PCK Oddział w Dębnie.
Trzech chłopaków w amseczkach na twarzy siedzi na czerwonych fotelach
Chłopak oddaje krew