Niecodzienne wydarzenie miało miejsce w Ochotniczej Straży Pożarnej    w Sarbinowie, bowiem została powołana Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Ślubowanie kandydatów MDP odbyło się w piątkowe popołudnie 20 sierpnia 2021r. podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

Główni  inicjatorzy zawiązania drużyny to Marceli Białomazur (obecnie nowy naczelnik OSP) oraz  Mateusz Siemaszko (obecnie nowy z-ca naczelnika OSP).
Zgodnie z obowiązującym statutem Zarząd OSP (poprzedni) podjął uchwałę o powołaniu MDP, ustanawiając jednocześnie Regulamin Organizacyjny oraz wyznaczając opiekuna drużyny (Mateusz Siemaszko).
Strażacy ze sztandarem, zebrani goście w remizie
Piątkowe ślubowanie miało uroczysty charakter. W strażnicy zebrali się młodzi strażacy w otoczeniu druhów OSP Sarbinowo oraz zaproszonych gości w osobach: Grzegorz Kulbicki - burmistrz Dębna, Jan Robak - wiceprezes Zarządu Oddz. M-G ZOSP RP w Dębnie, Edward Skoczylas – komendant gminny OSP, Agata Krawiec - radna Rady Miejskiej w Dębnie, Monika Chodara - sołtys wsi Sarbinowo. Wszyscy zebrani zostali zapoznani z uchwałą OSP o powołaniu MDP oraz jej Regulaminem Organizacyjnym. Nowa drużyna liczy 10 osób (5 dziewcząt i 5 chłopców). Następnie złożono ślubowanie na Sztandar OSP, kandydat po złożeniu ślubowania staje się pełnoprawnym członkiem MDP. W dalszej części burmistrz i wiceprezes wręczyli legitymacje członka MDP. Całość uroczystości została dopełniona wspólnym zdjęciem i słodkim poczęstunkiem. Po uroczystości młodzi druhowie mieli okazję pierwszy raz uczestniczyć w walnym zebraniu OSP.
Prezes wręcza legitymację młodemu strażakowi
MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku od 10 do 18 lat. Podstawowe zadania MDP to m.in.: podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, propagowanie przepisów przeciwpożarowych w środowisku, rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki np. udział w zawodach sportowo-pożarniczych, turniejach i konkursach o tematyce pożarniczej, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku, udział w uroczystościach strażackich, środowiskowych, akcjach charytatywnych i wolontariackich, sprawowanie opieki nad grobami strażaków i miejscami pamięci, realizacja innych zadań pożytecznych dla OSP  i mieszkańców wsi.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Młodziezowa Drużyna, zaproszeni goście, strażacy, sztandar, w tle wóz strażacki
Na terenie gminy Dębno drużyny MDP powołane są przy OSP: Warnice, Cychry i Dargomyśl.
Edward Skoczylas
Komendant Gminny OSP
foto: OSP Sarbinowo