Dziesięć szkół z całego województwa zachodniopomorskiego m.in. szkoły ponadgimnazjalne z Chojny i Pyrzyc wzięły udział w konferencji, która odbyła się dzisiaj w Rejonie Pamięci Narodowej Cedynia – Siekierki – Gozdowice. 


Niezwykłą lekcję historii w Rejonie Pamięci Narodowej odbyli uczniowie klas mundurowych województwa zachodniopomorskiego. W ramach wydarzenia nie zabrakło także uczniów z Chojny czy Pyrzyc.

Konferencja rozpoczęła się od wizyty na Górze Ccibora, gdzie młodzież zapoznana została z przebiegiem bitwy stoczonej przez Mieszka I w dniu 24 czerwca 972 roku.

Kolejnym etapem wydarzenia było zapoznanie z rejonem forsowania Odry i przebiegiem walk w dniach 16 – 17 kwiecień 1945 roku oraz walk w rejonie Gozdowic w dniach 16 – 17 kwiecień 1945 roku. Następnie młodzież zwiedziła muzea, cmentarz wojenny 1 Armii Wojska Polskiego, czy też punkty edukacyjne 5 Pułku Inżynieryjnego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

W konferencji udział wzięło blisko 100 uczniów klas mundurowych z województwa zachodniopomorskiego, których edukacja ponadgimnazjalna oprócz postawy programowej poszerzona jest o informacje z zakresu obronności kraju oraz służb mundurowych. 

Głównym organizatorem wydarzenia był Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.