Lipiany, Gryfino oraz Drawno to gminy, do których m.in. trafi rządowe dofinansowanie na wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. W ramach dofinansowania w zachodniopomorskim przeprowadzonych zostanie 29 inwestycji związanych z modernizacją dróg gminnych oraz powiatowych na łączną kwotę 27,8 mln złotych.


Ponad 2,3 mln zł trafi do gminy Lipiany na przebudowę drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna. Sukcesem okazała się także projekt gminy Gryfino, do której na przebudowę  ulicy Iwaszkiewicza i 11 Listopada trafi ponad 1,8 mln zł.

Na liście beneficjentów, do których popłyną rządowe pieniądze na modernizację dróg znaleźli się także:

  • gmina Myślibórz - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rów nr 26 - dofinansowanie 287 029,00 zł, wartość zadania 358 786,37 zł.
  • gmina Drawno - przebudowa drogi gminnej w Drawnie ulica Poprzeczna - dofinansowanie 335 511,00 zł, wartość zadania 419 389,60 zł.
  • gmina Moryń - przebudowa ul. Polnej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu - dofinansowanie 134 569,00 zł, wartość zadania 168 211,56 zł.
  • gmina Przelewice - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płońsko wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną - dofinansowanie 285 014,00 zł, wartość zadania 356 268,19 zł.
  • powiat Myśliborski - przebudowa dróg powiatowych nr 2116Z i 2158Z w m. Płonno i Krzynka - etap II - dofinansowanie 1 127 379,00 zł, wartość zadania 1 409 224,82 zł.
  • powiat Pyrzycki - przebudowa wraz z remontem drogi powiatowej nr 1603Z ul. Wodnej w Lipianach - dofinansowanie 210 797,00 zł, wartość zadania 263 496,47 zł.