Ponad 2,6 mln zł przekaże Urząd Marszałkowski Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipianach. Z unijną pomocą wypięknieje kościół, który jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w mieście. To 24 zachodniopomorski zabytek, który dzięki kolejnemu zwiększeniu alokacji eurofunduszy skorzysta z dofinansowania w ramach pierwszego zakończonego w perspektywie 2014-2020 naboru w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w regionie. Umowę wsparcia na renowację lipiańskiej świątyni podpisali we wtorek, 17 kwietnia 2018 roku w Szczecinie, wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa i ks. Andrzej Stolarski.

 
Renowacja kościoła w Lipianach obejmuje elewację zewnętrzną, wieżę oraz więźbę dachową wraz z jej pokryciem. Oprócz prac budowlanych fundusze z dotacji przeznaczone będą na badania geologiczno-geotechniczne oraz nadzór nad inwestycją. Koszt robót wyniesie prawie 3,2 mln zł. Unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego to ponad 2,6 mln zł.

- Wykorzystujemy wszelkie możliwości, aby ratować zachodniopomorskie zabytki. Takim przykładem jest dofinansowanie, które po zmianach w alokacji udało się przyznać na renowację kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipianach - podkreślił wicemarszałek Jarosław Rzepa. - Mamy bogate i różnorodne dziedzictwo kulturowe, które chcemy na Pomorzu Zachodnim chronić na wiele sposobów. Angażujemy w tego typu działania nie tylko środki RPO, ale także fundusze PROW czy budżetu województwa - dodał.

Świątynię zbudowano w XIII wieku na niewielkim wyniesieniu zwanym wzgórzem Chramowym, w sąsiedztwie średniowiecznego rynku. Był to typowy jak na ówczesne czasy kościół salowy bez wieży i chóru. Liczne pożary i zniszczenia, a także kolejne odbudowy niemal całkowicie zatarły jego pierwotną formę. W XIX wieku obiekt całkowicie przebudowano. Dotyczyło to ścian, prezbiterium, a nawet wieży, którą wzniesiono w jednym z dalszych etapów działań. Do najciekawszych elementów wyposażenia zabytku należą: ołtarz główny z malowaną sceną Ostatniej Wieczerzy, ambona, strop plafonowy, empora chórowa z organami firmy Sauer-Walcker czy mechanizm zegarowy i trzy dzwony.

- Jesteśmy na finiszu wyłaniania wykonawcy robót. Liczę, że prace budowlane rozpoczną się jeszcze w kwietniu. Efekty zmian powinniśmy poznać do końca października 2018 roku - podkreślił ks. Andrzej Stolarski.

W sumie na ratowanie zachodniopomorskich perełek architektonicznych Urząd Marszałkowski przeznaczył z Programu Regionalnego prawie 45 mln zł. Środki przyznano 12 parafiom, 8 gminom i 1 stowarzyszeniu.