Zakończono właśnie kolejny etap inwestycji w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Wartość zadania wyniosła nieco ponad jeden milion złotych.

Jak informuje w oficjalnym komunikacie Starosta Powiatowy, Danuta Patkowska, na parterze dokonano adaptacji pomieszczeń na potrzeby Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska, gdzie wydawane są m.in. decyzje o pozwoleniu na budowę i przyjmowane zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Na I piętrze budynku zlokalizowano powiatową jednostkę organizacyjną - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, które w ramach obsługi jednostek zajmuje się m.in. prowadzeniem scentralizowanej obsługi finansowo – księgowej, realizacją zamówień publicznych, zarządzaniem drogami powiatowymi, inwestycjami.
Docelowo na I piętrze zlokalizowane zostanie również Kuratorium Oświaty w Szczecinie - Oddział Terenowy w Myśliborzu.

Kolejny etap prac, polegający na wykonaniu robót budowlanych na pozostałych kondygnacjach budynku zaplanowano na rok 2017.