„Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego” w Moryniu.

W imieniu 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o. oraz Fundacji Pod Aniołem zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu animacyjnym dotyczącym projektu „Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego”, realizowanego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
Mikrodotacje to wsparcie finansowe w wysokości do 5000 zł, udzielane w konkursie ofert, dla lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy inicjatywne oraz dla młodych NGO, przeznaczone na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych oraz wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych. W tym roku po raz pierwszy o mikrodotacje mogą ubiegać się również Koła Gospodyń Wiejskich, które zarejestrowały się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
Podczas spotkania przedstawione zostaną szczegółowe informacje dotyczące projektu i składania wniosków, kryteriów oceny, a także dobre praktyki z edycji 2018.
 
Termin: 15.03.2019 r., 16.30
 
Miejsce: Moryń, Sala Geoparku, Plac Wolności 1
 
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu prosimy mailowo lub telefonicznie:
marta.sykucka@mikrodotacje.org, 514 343 871