Mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami święta Konstytucji 3 maja.


Mszę podczas wydarzenia odprawił proboszcz parafii ks. Stanisław Piekarz. Następnie poczty sztandarowe, delegacje i mieszkańcy przeszli na plac przed ratuszem. Przy pomniku Mieszka I przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach - Henryk Rzepczak, po czym miała miejsce salwa honorowa i apel pamięci w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego wystawionej przez żołnierzy 2. Batalionu Inżynieryjnego 5 Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina Podjuchy. Następnie delegacje władz gminy, szkół, instytucji złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Mieszka I. Na zakończenie Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa podziękował wszystkim za udział w uroczystościach i zaprosił na grochówkę, którą przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czelinie.

Konstytucja 3 maja uchwalona została w 1791 roku regulując ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej z 1787 r. nowoczesną, spisaną konstytucją.