Informuję, że Gmina Dębno ma zamiar przystąpić do programu rządowego pn. „Mieszkanie Plus”, który realizowany będzie na działce gminnej nr 977 położonej w Dębnie przy ulicy Włościańskiej. Osoby zainteresowane programem prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 30 sierpnia 2019 r.

Planuje się, że z tego programu w pierwszej kolejności będą mogły skorzystać rodziny, które nie mogą otrzymać mieszkania komunalnego, a ich dochody są zbyt niskie, aby wynająć czy kupić mieszkanie na rynku komercyjnym. Ponadto przewiduje się, że lokal będą mogły otrzymać osoby, które nie mają zdolności, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny w banku.
W zakres pakietu „Mieszkanie Plus” wchodzi program dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start”. Jego celem jest poprawa dostępności mieszkań dla osób o dochodach utrudniających samodzielne zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
System dopłat do czynszu planowany jest w okresie pierwszych 15 lat wynajmu mieszkania, a jego wysokość będzie zależeć od kryterium dochodowego w rodzinie.
Gmina Dębno planuje pilotażowo wdrożyć rządowy program „Mieszkanie Plus” wraz z dodatkowym programem „Mieszkanie na Start”, w ramach których w Dębnie przy ulicy Włościańskiej przewidywana jest budowa mieszkań o charakterze budownictwa wielorodzinnego.
Niniejsza ankieta pomoże określić skalę zainteresowania rządowym programem „Mieszkanie Plus” wraz z programem „Mieszkanie na Start” wśród mieszkańców naszej gminy.
Ankieta jest do pobrania na stronie: www.debno.pl oraz Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dębnie przy ulicy Piłsudskiego 5, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie, ul. Droga Zielona 1.
Państwa opinie i udzielone informacje są niezwykle istotne i będą przydatne przy opracowywaniu koncepcji wdrażania wyżej wymienionych programów i planowaniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia. Jednocześnie informujemy, że niżej wymienione dane są szacunkowe i mogą ulec zmianie.
Proszę o wypełnienie ankiety (PDF, 279KB) i dostarczenie jej w terminie do 30 sierpnia 2019 roku:
  • do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dębnie, ulica Piłsudskiego 5.
  • na adres e-mail: i.stepnik@debno.pl
Grzegorz Kulbicki
Burmistrz Dębna