Od 25 czerwca br. na terenie powiatu gryfińskiego pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeprowadzą kontrole stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz domach jednorodzinnych.


- Podczas kontroli pracownicy PINB będą prosili o przedstawienie aktualnych protokołów pokontrolnych z okresowych kontroli przewodów kominowych i instalacji gazowych oraz potwierdzeń zakresu wykonania praz w przypadku czyszczenia przewodów - informuje w oficjalnym komunikacie Patrycjusz Szewczyk Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  Gryfinie.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., należy co najmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę okresową, polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowej i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Nieprzestrzeganie tego obowiązku podlega karze grzywny. Właściciele i zarządcy obiektów zobowiązani są również do  usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

Jak informuje PINB, brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami wybuchów gazu i pożarów oraz powodują zatrucia czadem.