Już 11 gmin i powiatów z województwa zachodniopomorskiego będzie współpracować z Orange Polska przy realizacji inwestycji światłowodowych. Do tego grona dołączyło Stare Czarnowo. Członkiem Zachodniopomorskiej Unii Światłowodowej została także gmina Drawno i gmina Kozielice.


Zapewnienie szerokopasmowego internetu, likwidacja „białych plam” oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego, to główne cele Zachodniopomorskiej Unii Światłowodowej. Unia została powołana przez Orange Polska, Konwent Powiatów i Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego.

- To bardzo ważny dzień dla gminy i jej mieszkańców. To cyfrowy krok do przodu. Jako pierwsza do szerokopasmowego internetu podłączona zostanie szkoła w Kołbaczu - podkreśliła wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

W gminie Stare Czarnowo do 2020 roku podłączone zostaną do szerokopasmowego internetu gospodarstwa domowe z miejscowości: Dobropole Gryfińskie, Kołbacz, Kołowo, Nieznań, Sosnówko, część Starego Czarnowa i Żelewo.

Gminy, które przystąpiły do Zachodniopomorskiej Unii Światłowodowej, będą współpracować z Orange Polska, aby budowana sieć zaspokoiła potrzeby mieszkańców, firm i jednostek publicznych. Projekt usprawni komunikację dotyczącą prowadzonej inwestycji, jak również stworzy możliwości takie jak np. dostęp do publicznych e-usług czy też rozwiązań Smart City. Dla przykładu, w kilku polskich miastach Orange Polska wdraża obecnie system inteligentnego oświetlenia miejskiego, inteligentne rowery, ławki, monitoring miejski, parkingi czy monitorowanie jakości powietrza.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego Orange Polska realizuje inwestycję współfinansowaną ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Do 2020 roku światłowód dotrze do ponad 55 tys. gospodarstw domowych i 83 szkół na Pomorzu Zachodnim.