Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie wydało komunikat o zakazie spożywania wody w dwóch sołectwach w gminie Dębno. Zakaz podyktowany jest wykryciem bakterii grupy coli i obowiązuje do odwołania.


Jak informuje PWiK mieszkańcy Warnic i Krężlina zostaną zaopatrzeni w wodę dowożoną w beczkach zgodnie z harmonogramem. Mieszkańcy wsi, dla których wydano komunikat mogą także dokonywać poboru wody na SUW przy ul. Kosynierów 23 w Dębnie przez całą dobę. 

Woda z sieci wodociągowej w miejscowości Warnice i Krężlin może być stosowana tylko i wyłącznie do celów gospodarczych.

Aby przywrócić przydatność wody do spożycia PWiK uruchomiło procedurę chlorowania wody podawanej do sieci z SUW Warnice oraz będzie prowadzić intensywne płukanie sieci wodociągowej. 

Harmonogram dostaw wody w m. Warnice i Krężelin:
8.00 – 10:00
12:00 - 14:00
16:00 - 18:00

Wszelkie niezbędne informacje można także uzyskać pod nr tel. 95 760 3095 lub 95 760 2664.