Przebudowa drogi gminnej w Glinnej to kolejne inwestycyjne zadanie, które rusza w gminie Stare Czarnowo. Start prac umożliwia umowa podpisana 9 października br. przez wójt Marzenę Grzywińska i przedstawiciela firmy UTB Bernard Baranowski. Koszt robót wyniesie ok. 430 tys. zł.


Przebudowie ulegnie wewnętrzna droga gminna prowadząca przez teren osiedla mieszkaniowego w Glinnej. Ma ona prawie 180 metrów długości, a po zakończeniu prac osiągnie szerokość jezdni od 3 do 5,5 m.

- Do tej pory droga zbudowana była z płyt, a znalezienie miejsca do parkowania wymagało dużo czasu - mówi wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska. - Wsłuchując się w prośby mieszkańców zgłaszane na spotkaniach, droga zostanie w całości wyasfaltowana i powstaną nowe miejsca do parkowania - dodaje Grzywińska.

Inwestycja spowoduje, że dotychczasowa droga wewnętrzna znajdująca się przy osiedlowych blokach zamieni się w wygodny ciąg dla pieszych i kierowców.

Infrastruktura będzie mieć, w zależności od odcinka, dwa lub jeden pas ruchu. Nie zabraknie miejsc do parkowania. Dodatkowo pojawi się zjazd do drogi wojewódzkiej nr 120 i powstanie miejsce pod wiaty na odpady komunalne.

Zaplanowane w tym roku w Glinnej roboty obejmą całą drogę przy osiedlu. Oprócz budynków mieszkalnych znajduje się tam też plac zabaw i boisko do siatkówki.

Zakończenie prac zaplanowano na połowę grudnia br.