Rozpoczynają się prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach Harcerskiej i Włościańskiej w Dębnie. Wykonawcą tego wartego niemal 2 mln zł zadania jest gorzowska firma Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe "SANITAR".

Uzbrojone zostaną tereny inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne, a także kilkanaście gospodarstw domowych uzyska dostęp do sieci wod.-kan. W ramach zadania powstanie ponad kilometr sieci kanalizacji sanitarnej oraz 0,7 km sieci wodociągowej.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Dębnie dziękuje Panu Grzegorzowi Kulbickiemu Burmistrzowi Dębna i Radzie Miejskiej w Dębnie za wyrażenie zgody na wniesienie do spółki wkładu pieniężnego w wysokości 1.200.000,00zł. Uchwałą nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 25 kwietnia 2019 r., co umożliwia spółce realizację tego zadania.