Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego na stałe wpisał się do kalendarza  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie.  Jego celem jest: rozwijanie umiejętności językowych, motywowanie do nauki języka obcego, podnoszenie rangi języka angielskiego jako języka wiodącego w państwach Unii Europejskiej, a przede wszystkim dobra zabawa.

W tym roku w konkursie wzięły udział 3-osobowe zespoły z następujących szkół:

  • Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach
  • Szkoły Podstawowej  im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni
  • Szkoły Podstawowej  im. Wspólnej Europy w Nawodnej
  • Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej
  • Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej
  • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie.

Wszyscy uczniowie byli świetnie przygotowani, a rywalizacja była bardzo wyrównana. Zwycięzcami zostali:
I miejsce
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni

II miejsce
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie

 

III miejsce
Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Widuchowej.