Wsparcie dla seniorów w Dębnie to jeden z elementów działalności  samorządu.  - Sprawy osób starszych, które znaczną część życia  poświęciły na rzecz wychowania dzieci i wnucząt, a także przez lata  współtworzyły naszą wspólnotę lokalną są dla nas bardzo ważne. Z myślą  o nich podjęliśmy działania do stworzenia profesjonalnej opieki - mówi  Joanna Stąsiek-Janicka, zastępca Burmistrza Dębna. Teraz miasto  zaprasza do skorzystania z oferty, gdyż są wolne miejsca w placówkach.

Na potrzeby tej grupy mieszkańców Gmina Dębno pozyskała fundusze  unijne. - Projekt pt. „Powstanie Domu Dziennego Pobytu i  Środowiskowego Domu Samopomocy” realizowany jest w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020 - mówi Grzegorz Kulbicki, Burmistrz Dębna. Działanie zostało  sfinansowane w ramach "Wspieranie rewitalizacji fizycznej,  gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i  wiejskich". Dofinansowanie wynosi 2 832 255,59 zł ze środków EFRR oraz  514 955,57 z budżetu państwa.  Poprzez to działanie budynek z 1927  roku zyskał nowy blask.


W Dębnie działa Dzienny Dom Senior + w budynku przy ul. Mickiewicza 36  a. Placówka dysponuje 25 miejscami i jest czynna przez 5 dni w  tygodniu od poniedziałku do piątku. Na jego działalność Gmina Dębno  pozyskała środki z programu rządowego. Szczegółowe informacje oraz  wniosek o przyjęcie można uzyskać poprzez kontakt: Dzienny Dom Senior  + w Dębnie, ul. Mickiewicza 36 a, 74-400 Dębno, tel. 798 680 809,

W gminie Dębno na pomoc mogą liczyć osoby, które potrzebują wsparcia  psychologicznego. Środowiskowy Domu Samopomocy  w  Dębnie przy ul.  Mickiewicza 36  pomoże: osobom przewlekle psychicznie chorym; osobom z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i  umiarkowanym, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w  lekkim stopniu, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza  neurologiczne; osobom wykazujących inne przewlekłe zaburzenia  czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są  zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie  uzależnionych od środków psychoaktywnych.


- Zapraszamy do kontaktu rodziny, które chcą wspomóc osoby wymagające  stałej opieki w ciągu dnia. Jesteśmy po to by pomagać - mówi  Małgorzata Zagórska, kierownik ŚDS w Dębnie.
Szczegółowe informacje oraz wniosek o przyjęcie można uzyskać poprzez  kontakt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie, ul. Mickiewicza 36,  74-400 Dębno, tel. 798 680 809.

W ubiegłym roku w Dębnie została zainicjowana akcja krzesło dla  seniora. Jej celem było ustawienie przy punktach handlowych i  usługowych krzeseł, na których starsze osoby mogły odpocząć w trakcie  zakupów w mieście.

Na zdjęciu Dębno wspiera seniorów. Z myślą o potrzebach osób starszych  wyremontowany został budynek z 1927 roku, który zyskła nowy blask. To  efekt pozyskanych funduszy przez miasto Dębno.