To jeden z najbardziej urokliwych budynków, stary przedwojenny obiekt miał być przebudowany na galerię handlową. Tymczasem od wielu lat stoi i niszczeje.


Budynek to stary młyn, znajduje się przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Młyńskiej w Pyrzycach. Obiekt zbudowany jest z czerwonej cegły, nie brakuje ciekawych elementów architektonicznych, które sprawiają, że budynek budzi podziw turystów. Dlaczego niszczeje?

Jak się dowiadujemy, obiekt znajduje się w rękach prywatnych. Pojawił się plan przebudowania młyna na galerię handlową, ale są problemy z uzyskaniem wszystkich stosownych pozwoleń od konserwatora zabytków. Według zamierzeń, obok przebudowanego budynku miał się znaleźć dwupoziomowy parking, miałby on zostać zbudowany na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Impas trwa od kilku lat i nie ma widoków na to, by sytuacja się zmieniła. Budynek coraz bardziej niszczeje, a zapowiadanej galerii handlowej jak nie było, tak nie ma.