Polskiej Izby Handlu przypomniała w komunikacie o nadchodzących zmianach na rynku tytoniowym, 20 maja ze sklepów zostaną usunięte papierosy mentolowe oraz takie z kapsułką smakową, według danych PIH, polscy konsumenci  wyróżnia się na tle krajów UE, jeśli chodzi o konsumpcję mentolowych wyrobów tytoniowych. Stanowią one u nas blisko 30 proc. PIH wskazało, że wyroby tytoniowe sprzedaje się w ponad 100 tys. punktów detalicznych. Każdego roku kategoria ta odpowiada za ok. 25 mld zł przychodów budżetowych z tytułu podatków.