Zachodniopomorska melioracja koordynuje akcją powodziową wałów na rzecze Grabowa w Żukowie Morskim. 100 pracowników zaangażowanych jest w działania pogotowia powodziowego ZZMiUW  przez całą dobę.


Niedostrzegani przez media zachodniopomorscy melioranci wspierani są przez Siły Zbrojne oraz członków OSP. Ich zadaniem jest uszczelnianie wałów oraz wypompowywaniu wody z terenów i budynków zalanych po przerwaniu wałów. Wykorzystują do tego specjalny sprzęt. Są to między innymi pompy wysokiej wydajności, agregaty prądotwórcze czy urządzenia do zapełniania worków.

Warto zwrócić uwagę na zaangażowanie marszałkowskich meliorantów w akcję powodziową, ponieważ to prawdopodobnie ich ostatnie działania.

Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie ustawa o prawie wodnym. Marszałkom województw odebrane zostaną kompetencje z zakresu  między innymi ochrony powodziowej na rzecz tworzenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zachodniopomorska Melioracja po 20 latach funkcjonowania przejdzie do historii.