Chcesz sprawdzić tożsamość innej osoby lub potwierdzić swoją? Możesz to zrobić za pomocą darmowej aplikacji mObywatel na smartfon — wszędzie tam, gdzie do potwierdzenia tożsamości wystarczy dokument ze zdjęciem, na przykład na poczcie, w sklepie, punkcie usługowym. Z aplikacji skorzystasz również w sklepach i punktach usługowych, które posługują się mWeryfikatorem.

mTożsamość to usługa dostępna w rządowej aplikacji mobilnej mObywatel. Pobierzesz ją bezpłatnie na swój telefon. By ją aktywować, potrzebujesz profilu zaufanego — jeśli go nie masz, załóż online, a potem pobierz aplikację:

Dzięki niej możesz potwierdzić swoją tożsamość wszędzie tam, gdzie wystarczy:

 • okazać dokument ze zdjęciem oraz
 • nie trzeba mieć dowodu osobistego czy paszportu.

Na przykład na poczcie, siłowni, w sklepie, a także gdy wyrabiasz kartę lojalnościową lub korzystasz z usług medycznych czy hotelarskich.

Dzięki mTożsamości możesz przekazać dane na przykład sprzedawcy usług czy recepcjoniście w przychodni. Obsługa klienta może je sprawdzić tradycyjnie (jak każdy inny dokument) lub w aplikacji mWeryfikator.

mTożsamość korzysta z aktualnych danych tożsamości, które znajdują się w rejestrach państwowych:

 • imion, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL — czyli danych z rejestru PESEL,
 • zdjęcia, terminu ważności, numeru dowodu, informacji, kto wydał dokument — czyli danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

Te dane możesz w każdej chwili wyświetlić na ekranie swojego smartfona.

Jeśli twoją tożsamość sprawdza osoba korzystająca z aplikacji mWeryfikator, możesz udostępnić jej wyłącznie swoje imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości.

NIE MOŻESZ korzystać z mTożsamości, jeśli twój zwykły dowód jest nieważny — na przykład został zastrzeżony z powodu kradzieży.

Dzięki mTożsamości sprawdzisz tożsamość i wymienisz się danymi bez spisywania, skanowania czy fotografowania dowodu osobistego. Wymieniać się danymi możesz tylko z innymi użytkownikami aplikacji mObywatel, których smartfon ma ten sam system operacyjny co twój. Jeśli na przykład ty masz iPhone'a, a inny użytkownik telefon z Androidem — nie wymienicie się danymi.

Swoją tożsamość potwierdzisz również w sklepach, klubach sportowych lub punktach usługowych, które korzystają z aplikacji mWeryfikator — obsługa może wyłącznie pobrać twoje dane, ale nie może ich zapisać. mWeryfikator nie pozwoli też zrobić zrzutu ekranu z twoimi danymi.

mTożsamość możesz potwierdzić wszędzie tam, gdzie proszą cię o dokument ze zdjęciem. Jednak ta usługa nie zastępuje dowodu osobistego.

Aplikacja jest bezpłatna. Zapłacisz jedynie za korzystanie z internetu lub połączenia telefoniczne — według taryfy operatora, z którego usług korzystasz na swoim smartfonie.

Ze względów bezpieczeństwa dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Certyfikat potwierdza również autentyczność danych. Dostajesz go przy aktywacji aplikacji — jest przypisany do ciebie i twojego telefonu.

Nawet jeśli zgubisz telefon, dane nadal są bezpieczne — chroni je nie tylko zaszyfrowany zapis, ale też zabezpieczenie blokadą telefonu oraz hasło, które wybierasz przy aktywacji aplikacji. Dodatkowo możesz całkowicie zastrzec wydany certyfikat:

 • w aplikacji na innym smartfonie (musisz ją pobrać na inny smartfon),
 • pod numerem (+42) 253 54 74 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godzinach 7.00-18.00.

Wiarygodność danych innej osoby potwierdza status certyfikatu. Zobaczysz go podczas wymiany danych oraz w historii pobranych danych. Dodatkowo możesz sprawdzić, czy twój certyfikat online jest aktualny — aby to zrobić, wybierz odpowiednią ikonę, która wyświetla się wraz z danymi osoby.

Pamiętaj, że dane, które pobierasz od innego użytkownika za pomocą mTożsamości, podlegają przepisom o ochronie danych osobowych, dóbr osobistych i prywatności. To oznacza, że nie możesz ich na przykład publikować ani udostępniać innym osobom.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych i działania mTożsamości znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji w zakładce Publiczna aplikacja mobilna. lub https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/mdokumenty-potwierdzaj-tozsamosc-smartfonem

Podstawa prawna

Pamiętaj, że mTożsamość nie jest dowodem osobistym i go nie zastępuje.

 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011 r. nr 243 poz. 1452 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 75 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r. poz. 388)