Kolorowe pochody maszerujące ulicami miast to już wieloletnia tradycja podczas obchodów Dnia Godności Osobób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W ten sposób uczestnicy korowodów manifestują swój sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, urzędach oraz w życiu codziennym, popularyzując jednocześnie wśród napotkanych osób tolerancję i równouprawnienie. Nie inaczej było 8 maja na ulicach Chojny i Gryfina.


Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie na 5 maja. Data ta nie została wybrana przypadkowo albowiem 5 maja w całej Europie obchodzony jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. 

8 maja swoje święto w Gryfinie wraz z przyjaciółmi postanowiło uczcić Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, natomiast w Chojnie w barwnym korowodzie, integrując lokalną społeczność przeszli podopieczni i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy".

Celem obchodów tego wyjątkowego dnia jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności, pokazanie możliwości osób niepełnosprawnych, ukazanie istniejących barier oraz przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu.