Jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

12 kwietnia Sejm RP przyjął rządowy projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Prezydent podpisał ustawę 28 maja 2018 r. Ustawa ma na celu uporządkować i uprościć obecne przepisy.

Obecnie istnieje 6 różnych rejestrów, w których mogą być rejestrowane jachty śródlądowe i morskie. Rejestry prowadzone są przez: starostów, Polski Związek Żeglarski (dwa rejestry – morski i śródlądowy), Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, izby morskie i urzędy morskie. Szczegółowe regulacje dotyczące obowiązku rejestracji, takie jak procedury rejestracji, wymagane dokumenty i opłaty, są w każdym przypadku różne.

Na mocy ww. ustawy, utworzony zostanie jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, obejmujący jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb.

Obowiązek rejestracji będzie dotyczył wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości co najmniej 7,5 m lub o mocy silnika co najmniej 15 kW. Mniejsze jednostki można będzie rejestrować na wniosek właściciela. Aby zapewnić łatwy dostęp obywateli do punktów rejestracji, będzie jej można dokonać w starostwie, PZŻ lub PZMWiNW, a ponadto będzie istniała możliwość składania wniosków drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-PUAP).

Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i będzie zapewniał stały dostęp do danych (24/7) dla służb ratowniczych, organów ścigania i administracji państwowej. Dokument rejestracyjny będzie miał jeden wzór, będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki. Będzie miał on prostą i wygodną formę plastikowej karty. Dokument będzie zawierał dane o podstawowych parametrach jednostki pływającej oraz informacje niezbędne dla uprawiania bezpiecznej żeglugi na danej jednostce pływającej (tj. max. liczbę osób na pokładzie i max. siłę wiatru i wysokość fali).

Wprowadzone zostaną mechanizmy utrudniające powtórną legalizację skradzionego sprzętu, poprzez obowiązek posiadania oznakowania na kadłubie, zbieranie danych o numerze identyfikacyjnym, obowiązek przedstawiania dokumentu potwierdzającego własność podczas rejestracji, czy obowiązek informowania o zbyciu.

Wszyscy właściciele będą musieli zarejestrować swoje jednostki na nowych zasadach.

Ustawa wchodzi w życie 01-01-2020 r., z tym, że art. 26 i art. 30 ustawy wchodzą w życie z dniem 28-06-2018 r.