25 lutego br. powiat gryfiński odwiedził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. W czasie tej roboczej wizyty Marszałek uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na którym poruszał sprawy istotne dla naszej społeczności, a mianowicie przedstawił Specjalną Strefę Włączenia jako inicjatywę dofinansowania terenów popegeerowskich. Później prowadził spotkanie brukselskie z Mikulášem Dzurindą (byłym premierem i dwukrotnym ministrem Słowacji),  w sprawie włączenia przedstawicieli Komitetu Regionów w ważne dla naszego powiatu działania unijne.
W drugiej części Olgierd Geblewicz wizytował inwestycje turystyczne w powiecie, realizowane w ramach funduszy Województwa Zachodniopomorskiego, m.in. ścieżki rowerowe w Chojnie i Trzcińsku-Zdroju, a także most siekierkowski i platformę widokową na Słowiańskiej Górze w Widuchowej.
Marszałek Olgier Geblewicz z wicestarostą Ewą Dudar

Na ścieżce rowerowej w Chojnie

Most w Siekierkach

Na platformie widokowej w Widuchowej