W roku 2019 kończy się kadencja Sołtysów i Rad Sołeckich wybieranych w roku 2015. Rozpoczął się cykl zebrań wyborczych zwoływanych przez Wójta. W ostatniej dekadzie lutego br. odbyły się wybory w trzech sołectwach: Rynica, Żelechowo i Lubicz. Największą frekwencję zanotowano w Rynicy i Żelechowie, gdzie zebranie wiejskie rozpoczęło się już w I terminie. Zgodnie z procedurą określoną w statutach sołectw komisje skrutacyjne przeprowadziły wybory sołtysa oraz wybory członków rad sołeckich.

Pierwsze zebranie wyborcze odbyło się w Rynicy. Na funkcję sołtysa zgłoszono dwie kandydatury. W wyniku głosowania sołtysem został wybrany Krzysztof Siwek. Członkami Rady sołeckiej zostali: Teresa Serafin, Aleksy Olszewski, Krystyna Papińska i Sandra Serafin-Kaberow.

Na zebraniu wyborczym  w Żelechowie odnotowano najwyższą, jak dotąd frekwencję - według listy obecności w zebraniu wzięło udział 80 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Nowym sołtysem Sołectwa Żelechowo został wybrany Łukasz Mańkowski, który jest także radnym Rady Gminy Widuchowa z tego okręgu. Wybrano również nową siedmioosobową Radę sołecką. W jej skład weszli: Anna Kurzydlak, Krzysztof Lis, Ewa Wierycz, Monika Kupidura, Piotr Matwij, Tomasz Bigus oraz Krzysztof Mańkowski.

Wójt Anna Kusy - Kłos pogratulowała wyboru nowemu sołtysowi i członkom nowej rady sołeckiej, a następnie przekazała słowa uznania i złożyła podziękowania dotychczasowej Sołtys - Pani Wiesławie Pawłowskiej za ogromny wkład pracy, zaangażowanie i wszystkie działania na rzecz sołectwa, które zawsze realizowała z pasją dla dobra jego mieszkańców. Słowa podziękowania i piękny bukiet kwiatów Pani Sołtys otrzymała także od swoich najbliższych współpracowników z rady sołeckiej, a zgromadzeni mieszkańcy podziękowali jej oklaskami. 

Trzecie z cyklu wyborcze zebranie wiejskie odbyło się w Lubiczu. W wyborach na sołtysa zgłoszono dwóch kandydatów. Nowym sołtysem została Małgorzata Paradisz, która jest również radną Rady Gminy Widuchowa z Lubicza. W wyborach do rady sołeckiej zgłoszono dziewięciu kandydatów. W skład pięcioosobowej rady weszli: Leszek Pająk, Marta Tuszyńska, Ewelina Kubicka, Edyta Wróbel i Mieczysław Janeczek.

Wszystkim Sołtysom i członkom Rad sołeckich gratulujemy wyboru i życzymy w nowej kadencji samych sukcesów, zachęcamy do podejmowania mądrych i odpowiedzialnych decyzji oraz wyzwań, które oprócz satysfakcji przyniosą korzyści i spełnią oczekiwania mieszkańców sołectwa.