Dzisiaj późnym popołudniem biuro prasowe Landu Brandenburgia podało następującą informację:
"Od wczoraj obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące wjazdu do Niemiec (niem. Coronavirus-Einreiseverordnung). Rozporządzenie to reguluje również przepisy dotyczące kwarantanny w całym kraju. Ponieważ prawo federalne zastępuje prawo krajowe, rozporządzenie federalne obowiązuje również w Brandenburgii ze skutkiem natychmiastowym. Dla wizyt w Polsce oznacza to, że tzw. mały ruch graniczny jest znów możliwy.

Jak potwierdziło Federalne Ministerstwo Zdrowia jako organ interpretacyjny, w przypadku pobytów krótszych niż 72 godziny w celu odwiedzenia krewnych pierwszego stopnia lub sprawowania wspólnej opieki nad dzieckiem, obowiązek przeprowadzenia testów przy ponownym wjeździe lub obowiązek poddania się kwarantannie nie ma zastosowania, nawet w przypadku rekonwalescentów i osób, które nie przeszły rekonwalescencji. Nawet w przypadku osób wyleczonych lub nieszczepionych.
To samo dotyczy pobytu krótszego niż 24 godziny na zakupy, wizytę u lekarza lub krótkie podróże przez granicę."

Strona polska na moment publikacji tej informacji nie potwierdziła czy osoby wjeżdżające do Polski na pobyt krótszy niż 24 godziny nadal obowiązane są posiadać negatywny test wykonany nie później niż 48 godziny przed wjazdem do Polski.