Praca pt. „Wielki Rak podtrzymuje mury miasta Moryń” autorstwa uczennicy chojeńskiego gimnazjum Mai Ostrowskiej, zdobyła nagrodę GRAND PRIX konkursu plastycznego zorganizowanego przez Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie.


2 czerwca 2017 r. w gmachu Liceum Plastycznego odbyła się wystawa pokonkursowa i rozdano nagrody w rozstrzygniętym 23 maja 2017 r. konkursie plastycznym dla gimnazjalistów z województwa zachodniopomorskiego, organizowanego już po raz trzeci przez Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi w Szczecinie, którego tytuł brzmiał : „PIĘKNE ZACHODNIOPOMORSKIE - moja mała ojczyzna”. Konkurs został objęty patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac w czterech kategoriach: rysunek, malarstwo, grafika i fotografia. Decyzją Jury w wyniku głosowania nagrodę GRAND PRIX otrzymała Maja Ostrowska uczennica III klasy Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie za pracę pt.„Wielki Rak podtrzymuje mury miasta Moryń” – nagrodę wręczył Artur Sawczuk Dyrektor Liceum Plastycznego. Maja przygotował 8 prac, po dwie w każdej kategorii. Tematem wszystkich prac był Moryń, miasto rodzinne Mai. Uczennica zdobywając GRAND PRIX, została zwolniona z egzaminu praktycznego z malarstwa do Liceum Plastycznego w Szczecinie, jest to dodatkowa nagroda przyznawana przez organizatora konkursu.

Nagrodzeni gimnazjaliści:
Nagrodę w kategorii - Malarstwa otrzymała Zofia Opowicz z Gimnazjum nr 12 w Szczecinie
Nagrodę w kategorii - Rysunek otrzymał Łukasz Ciołek z Gimnazjum w Bierzwniku
Nagrodę w kategorii - Grafika otrzymała Wiktoria Pełka z Gimnazjum nr 7 w Szczecinie
Nagrodę w kategorii - Fotografia otrzymał Michał Osmelak z Gimnazjum nr 9 w Szczecinie

Organizator postanowił także nagrodzić Gimnazjum nr 9 w Szczecinie oraz Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach za liczny udział ich uczniów w konkursie i zaangażowanie nauczycieli.